Klinický priebeh

Ochorenie COVID-19 – inkubačná doba a príznaky1

Inkubačná doba vírusu je približne 5 dní (môže byť 2–14 dní). Pri variante omikron môže byť inkubačná doba o niečo kratšia (2–3 dni).

Charakteristické príznaky ochorenia:

Mierna forma:

Únava a slabosť

Bolesť svalov a kĺbov

Horúčka
(neprítomnosť horúčky nevylučuje infekciu)

Bolesť hrdla

Bolesť hlavy

Nádcha

Nevoľnosť alebo zvracanie

Hnačka

Poruchy čuchu a chuti


Závažná forma:

Suchý, únavný a neproduktívny kašeľ

Dýchavičnosť, tachypnoe

Znížená saturácia pod 94 %

Poruchy správania v dôsledku hypoxie

Ojedinele hemoptýza

Rizikové faktory závažného priebehu ochorenia COVID-19:2

vek > 60 rokov

fajčenie

hypertenzia, diabetes mellitus

obezita a BMI viac ako 35

závažné neurologické ochorenia

závažné srdcovo-cievne ochorenie

oslabená imunita vrátane onkologických ochorení

chronické ochorenie obličiek alebo pečene

závažné ochorenie pľúc

Pokles saturácie pod 94 % je hlavným dôvodom k hospitalizácii u pacientov liečených s ochorením COVID-19.

Ochorenie COVID-19 – dodatočné vyšetrenia

Vyšetrenie zobrazovacími metódami (CT hrudníka):

 • nepriehľadnosť typu „mliečneho skla“ 
 • zápalová konsolidácia, dobre ohraničené
 • bilaterálne postihnutie
 • periférna distribúcia

Laboratórne vyšetrenie:

 • pri prijatí typickej lymfopénie s normálnym alebo zníženým počtom leukocytov
 • počty trombocytov často znížené (cca. 100 000)
 • zvýšené CRP – koreluje so závažnosťou ochorenia
 • obvykle nedochádza k zvýšeniu PCT (s výnimkou bakteriálnej koinfekcie)
 • zvýšená hladina IL-6
 • zvýšená hodnota D-dimerov
 • zvýšená hladina feritínu (veľmi významne)

Referencie:
1. Mayo Clinic. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? [cit. 13. 2. 2023]
2. Metodické usmernenie COVID-19 MZ SR


Autorkou tohto materiálu je profesorka Anna Piekarska – vedúca katedry infekčných ochorení a hepatológie Lekárskej univerzity v Lodži, Poľsko.

Ďalšie zaujímavé sekcie