Príznaky

Ochorenie COVID-19 – inkubačná doba a príznaky1

Dlhodobá replikácia vírusu môže spôsobiť rozvoj závažnej formy ochorenia COVID-192


Referencie:
1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020 May;39(5):405-407. doi: 10.1016/j.healun.2020.03.012. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32362390; PMCID: PMC7118652.
2. Cevik M et al. BMJ. 2020;371:m3862; 2. Zunyou W et al. JAMA. 2020;323:1239–42.


Autorkou tohto materiálu je profesorka Anna Piekarska – vedúca katedry infekčných ochorení a hepatológie Lekárskej univerzity v Lodži, Poľsko.

Ďalšie zaujímavé sekcie