Endokrinológia I

Podozrenie na imunitne podmienené Endokrinopatie (okrem HYPO- A HYPERTYREÓZ)1 – 3

Možnými endokrinologickými reakciami sú napr.: hypofyzitída, insuficiencia hypofýzy, insuficiencia nadobličiek + diabetes mellitus 1. typu.

Príznaky pri endokrinopatiách, napr. pri imunitne podmienenej hypofyzitíde (vrátane zníženej funkcie hypofýzy a sekundárnej insuficiencie nadobličiek):

 • Rýchly tlkot srdca
 • Úbytok alebo nárast hmotnosti
 • Zvýšené potenie
 • Vypadávanie vlasov
 • Zimomravosť
 • Obstipácia
 • Zhrubnutie hlasu
 • Bolesti svalov
 • Vertigo alebo mdloby
 • Trvalá alebo neobvyklá bolesť hlavy

V prípade diabetu 1. typu

 • Zvýšený pocit hladu alebo smädu
 • Časté močenie
 • Úbytok hmotnosti

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať všetky príznaky insuficiencie nadobličiek a hypofyzitídy (vrátane hypopituitarizmu) a treba vylúčiť iné príčiny.

Na účely liečby insuficiencie nadobličiek podajte kortikosteroidy a ak je to klinicky indikované, tak aj inú hormonálnu substitučnú liečbu.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

Na účely liečby insuficiencie nadobličiek podajte kortikosteroidy a ak je to klinicky indikované, tak aj inú hormonálnu substitučnú liečbu.

2. stupeň

Stredne ťažké príznaky

 • Obmedzenie každodenných inštrumentálnych činností

V prípade stredne ťažkej (2. stupeň) insuficiencie nadobličiek alebo pri hypofyzitíde podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostanú na 1. alebo nižšom stupni a dávka kortikosteroidov sa zníži na ≤ 10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

3. a 4. stupeň

Život ohrozujúce príznaky
Symptomatická hypofyzitída

Oddiaľte podanie lieku, až kým sa neželané reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň.

V prípade ťažkej (3. stupeň) alebo život ohrozujúcej (4. stupeň) insuficiencie nadobličiek alebo hypofyzitídy podanie lieku oddiaľte alebo liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

U pacientov s ťažkou (3. stupeň) alebo život ohrozujúcou (4. stupeň) endokrinopatiou, ktorá regreduje na 2. alebo nižší stupeň a je kontrolovaná hormonálnou substitučnou liečbou, je možné zvážiť pokračovanie v liečbe liekom KEYTRUDA.

Diabetes 1. typu

U pacientov liečených liekom KEYTRUDA bol hlásený výskyt ochorenia diabetes mellitus 1. typu vrátane diabetickej ketoacidózy. U pacientov je potrebné monitorovať hyperglykémiu a iné príznaky diabetu. Pri ochorení diabetes mellitus 1. typu podajte inzulín a v prípade ťažkej hyperglykémie podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte až do dosiahnutia metabolickej kontroly.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®