GARDASIL® 9

9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)

Terapeutické indikácie:1

Gardasil 9 je určený na aktívnu imunizáciu osôb vo veku od 9 rokov proti nasledujúcim HPV ochoreniam:

Dôležité informácie o údajoch podporujúcich tieto indikácie pozri v častiach 4.4 a 5.1 SPC.

Použitie očkovacej látky Gardasil 9 má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku GARDASIL® 9