Vitajte na MSDprelekarov.sk,

webovom portáli pre zdravotníckych pracovníkov.

Na našom portáli nájdete:
·  informácie o terapeutických oblastiach, ktorým sa v MSD venujeme,
·  najnovšie klinické štúdie z oblasti výskumu našej spoločnosti,
· podrobné informácie o všetkých produktoch MSD dostupných na Slovensku,
· materiály pre Vás aj Vašich pacientov.

Edukačná sekcia

Nájdete tu najnovšie poznatky z oblasti medicíny, vrátane možnosti pozrieť si záznamy edukačných webinárov organizovaných spoločnosťou MSD.


Novinky