JANUVIA®

sitagliptín

Terapeutické indikácie:1

Dospelým pacientom s diabetes mellitus 2. typu je liek Januvia indikovaný na zlepšenie kontroly glykémie:

1. Ako monoterapia:


2. Ako duálna perorálna liečba v kombinácii:

3. Ako trojitá perorálna liečba v kombinácii:

Liek Januvia je tiež indikovaný ako prídavná liečba k inzulínu (s metformínom alebo bez metformínu), ak diéta a cvičenie plus stabilná dávka inzulínu nezabezpečia dostatočnú kontrolu glykémie.


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplnú informáciu o lieku.
Názov držiteľa registrácie: Merck Sharp & Dohme, B.V.

Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku JANUVIA®