Dávkovanie lieku KEYTRUDA®

Vyberte si vhodný režim dávkovania pre vašich pacientov.1

Podávanie formou
intravenóznej infúzie
počas 30 minút

200 mg
každé 3 týždne

400 mg
každých 6 týždňov

Pri podávaní lieku KEYTRUDA® ako súčasť kombinovanej liečby s intravenóznou chemoterapiou sa má KEYTRUDA® podať ako prvá.1


Referencie
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®