• Melanóm

KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu u dospelých. 1,2
Viac o KN-006
KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu u dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších.1
Viac o KN-006
KEYTRUDA je v monoterapii indikovaná na adjuvantnú liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších s melanómom v štádiách IIB, IIC alebo III, ktorí podstúpili úplnú resekciu.1

Terapeutická cesta u pacientov s pokročilým melanómom (hradená liečba v Slovenskej republike) 2,3:

U pacientov s pokročilým melanómom môže byť liek KEYTRUDA® indikovaný na liečbu v prvej línii bez ohľadu na BRAF mutáciu1


Referencie:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®
2. Zoznam kategorizovaných liekov liekov Časť B: Indikačné obmedzenia
3. Modrá kniha České onkologické společnosti ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)