Žalúdočno-črevný trakt

Podozrenie na imunitne podmienenú kolitídu1–4

Príznaky imunitne podmienenej reakcie žalúdočno-črevného traktu:

  • Hnačka, nezvyčajne častá stolica
  • Čierna, dechtovitá, mazľavá stolica alebo stolica s prímesou krvi či hlienu
  • Silné bolesti žalúdka alebo tlaková bolestivosť
  • Nevoľnosť alebo vracanie

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať príznaky kolitídy vrátane hnačky a treba vylúčiť iné možné príčiny.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky

  • max. o 3 tekuté stolice denne viac ako pred začiatkom liečby, ak sa pacient cíti dobre.

Podporná liečba. Pokračujte v liečbe liekom KEYTRUDA a monitorujte pacienta.

Svojpomocné opatrenia pri hnačke/kolitíde 1./2. stupňa (mierna až stredne ťažká): piť veľa tekutín a vyhýbať sa strave bohatej na vlákninu a laktózu.

2. alebo 3. stupeň

Stredne ťažké až ťažké príznaky

  • Bolesť brucha
  • Hlien a krv v stolici
  • Silná alebo pretrvávajúca bolesť brucha
  • Známky peritoneálneho dráždenia

Podajte kortikosteroidy (počiatočná dávka 1 – 2 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu/kg/deň, následne postupné znižovanie dávky). V prípade kolitídy stredného (2. stupeň) až ťažkého stupňa (3. stupeň) podanie lieku KEYTRUDA oddiaľte.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

Liečbu liekom KEYTRUDA možno znovu začať v priebehu 12 týždňov po poslednej dávke lieku KEYTRUDA, ak nežiaduce reakcie ostanú na 1. alebo nižšom stupni
a dávka kortikosteroidov sa zníži na ≤ 10 mg prednizónu alebo príslušného ekvivalentu denne, v opačnom prípade liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

Opakovane 2. alebo 3. stupeň

Ak sa nežiaduca reakcia 3. alebo vyššieho stupňa opakuje, liečbu natrvalo ukončite.

  • Postupujte ako pri 4. stupni závažnosti.

3. a 4. stupeň

Život ohrozujúce príznaky

V prípade život ohrozujúcej kolitídy liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®
4. Immuntherapie-bedingte Nebenwirkungen und ihr Management . Eine ESMO-Patientenleitlinie (2017). Downloaded unter https://www.esmo.org/content/ download/133758/2490221/file/DE-ESMO-Patientenleitlinie-Immuntherapie-bedingte-Nebenwirkungen-und-ihr-Management.pdf, aufgerufen am 03.05.2020