Endokrinológia II

Podozrenie na imunitne podmienenú poruchu funkcie štítnej žľazy1 – 3

Možnými endokrinologickými reakciami sú napr.: hypertyreóza, hypotyreóza, tyreoiditída.

Príznaky pri endokrinopatiách, napríklad pri imunitne podmienenej tyreoiditíde, hypotyreóze alebo hypertyreóze:

 • Rýchly tlkot srdca
 • Úbytok alebo nárast hmotnosti
 • Zvýšené potenie
 • Vypadávanie vlasov
 • Zimomravosť
 • Obstipácia
 • Zhrubnutie hlasu
 • Bolesti svalov
 • Vertigo alebo mdloby
 • Trvalá alebo neobvyklá bolesť hlavy

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

U pacientov je potrebné monitorovať zmeny funkcie štítnej žľazy (na začiatku liečby, pravidelne počas liečby, ako aj v prípade príslušnej klinickej indikácie) a klinické príznaky porúch funkcie štítnej žľazy.

Na účely zabezpečenia primeranej hormonálnej substitučnej liečby je potrebné monitorovať funkciu štítnej žľazy a hladiny hormónov.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. stupeň

Bez príznakov alebo mierne príznaky

Hypertyreózu liečte symptomaticky. Hypotyreózu kontrolujte pomocou substitučnej liečby, bez prerušenia liečby a bez kortikosteroidov.

3. a 4. stupeň

Ťažké alebo život ohrozujúce príznaky

 • Obmedzenie sebestačnosti pri každodenných činnostiach

Hypertyreóza

Pri ťažkej (3. stupeň) alebo život ohrozujúcej (4. stupeň) hypertyreóze oddiaľte podanie lieku KEYTRUDA alebo liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.

Oddiaľte podanie lieku, až kým sa nežiaduce reakcie neupravia na 0. – 1. stupeň.

Hypotyreóza

Hypotyreózu kontrolujte pomocou substitučnej liečby, bez prerušenia liečby a bez kortikosteroidov.

U pacientov s ťažkou (3. stupeň) alebo život ohrozujúcou (4. stupeň) endokrinopatiou, ktorá regreduje na 2. alebo nižší stupeň a je kontrolovaná hormonálnou substitučnou liečbou, je možné zvážiť pokračovanie v liečbe liekom KEYTRUDA.

Predpoklady opätovného začatia liečby liekom KEYTRUDA.

U pacientov s ťažkou (3. stupeň) alebo život ohrozujúcou (4. stupeň) endokrinopatiou, ktorá regreduje na 2. alebo nižší stupeň a je kontrolovaná hormonálnou substitučnou liečbou, je možné zvážiť pokračovanie v liečbe liekom KEYTRUDA.

Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020
2. Additional Risk Management Measures für Patient (aRMM), Version 7.1
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku KEYTRUDA®