Reakcia s infúziou

Podozrenie na reakciu súvisiacu s infúziou1

Príznaky reakcie súvisiacej s infúziou:

  • Dyspnoe
  • Pruritus alebo exantém
  • Vertigo
  • Horúčka

Upozornenie: príznaky sa môžu objaviť aj samostatne

Monitorovanie pacientov

Pacienti so slabými alebo stredne ťažkými reakciami súvisiacimi s infúziou môžu pod dôkladným dozorom aj naďalej dostávať liek KEYTRUDA. U pacientov liečených liekom KEYTRUDA bol hlásený výskyt závažných reakcií v súvislosti s infúziou vrátane hypersenzitivity a anafylaxie.

Stanovenie stupňa závažnosti reakcie

1. alebo 2. stupeň

Mierna, prechodná reakcia

  • Rýchla odozva na symptomatickú liečbu po intervencii

Pacienti so slabými alebo stredne ťažkými reakciami súvisiacimi s infúziou môžu pod dôkladným dohľadom naďalej dostávať liek KEYTRUDA.

Možno zvážiť premedikáciu antipyretikami alebo antihistaminikami.

3. a 4. stupeň

Ťažké / život ohrozujúce príznaky

Liečbu liekom KEYTRUDA natrvalo ukončite.


Referencie:
1. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 4.0, https://www.tumorzentren.de/tl_files/dokumente/CTCAE_4.03_deutsch_Juni_2016_02_final.pdf, aufgerufen im Mai 2020